Metanol

Metanol (träsprit) kan precis som vanlig sprit (etanol) användas som bränsle för att driva bilar. Men trots att metanolen är enklare och billigare att framställa än etanol, dras metanolen med flera stora problem. Till exempel gör metanol att tank- och bränslesystemet rostar och att motorerna får försämrad driftssäkerhet. Metanol är också både svårt och farligt att hantera, eftersom det är giftigt och mycket brandfarligt.

Tillbaka