Metangas

Metangas finns i två olika varianter: naturgas och biogas. Till innehållet är både naturgas och biogas ren metangas. Skillnaden består bara i hur gasen framställs. Naturgas pumpas upp ur jorden på samma sätt som råolja, medan biogas framställs genom jäsning eller rötning vid exempelvis soptippar eller reningsverk. Vare sig bilen drivs med naturgas eller biogas är utsläppen av skadliga avgaser som kolväten och kväveoxider mycket låga. Naturgas är ett fossilt bränsle, och därmed bidrar det till växthuseffekten. Utsläppen av koldioxid är dock mindre från en bil som drivs på naturgas än om den körs på bensin. Biogas är bättre än naturgas ur miljösynpunkt, eftersom biogasen inte ger upphov till något nettoutsläpp av koldioxid, som påverkar växthuseffekten. Att tanka gas går till ungefär på samma sätt som när bilen tankas med bensin.

Tillbaka