Mervärdesskatt

För alla fordon som väger under 3,5 ton gäller samma momsregler, med vissa undantag. Vid bilköp är den ingående momsen inte avdragsgill ens i momspliktig verksamhet - ett undantag från gängse momslagstiftning. Momsen utgör en del av det avskrivningsbara underlaget och vid försäljning av bilen behöver inte den utgående momsen redovisas. Vid leasing av personbil är hälften av momsen på leasingavgiften avdragsgill för företaget. Ett krav är dock att bilen används i mer än ringa omfattning i verksamheten. Det betyder att minst 100 tjänstemil måste köras per år för att halvt momsavdrag ska vara möjligt. Viss extrautrustning betraktas av Skatteverket som inventarier i verksamheten och ger möjlighet att lyfta momsen, t ex motorvärmare, bilstereo, luftkonditionering och dragkrok.

Tillbaka