Matematiskt restvärde

Matematiskt restvärde är detsamma som kalkylerat restvärde, dvs den återstående skulden vid leasingtidens slut, som inte behöver vara detsamma som bilens marknadsvärde. Praxis vid leasing av bilar är att hela bilens värde inte amorteras under avtalstiden, utan att ett restvärde uppstår vid leasingtidens slut. Restvärdet kallas också ”andrahandsvärdet”. Amorteringen kan vara knutet till bilens beräknade marknadsvärde. Dock kan ett företag med mycket pengar i kassan föredra ett lägre restvärde och därmed få en högre leasingkostnad. Eller i motsatta fallet ta en lägre leasingkostnad och ett högre restvärde.

Tillbaka