Lönetillägg

I de fall där företaget erbjuder förmånsbil mer i form av en löneförmån än ett arbetsredskap bör det finnas möjlighet för den anställde att avstå förmånsbilen. I policyn bör då regleras om den anställde har rätt till ett lönetillägg och hur stort det i så fall är. På samma sätt kan det finnas fall där den anställde avstår förmånsbilen för att köra egen bil i tjänst. Hur påverkas då det ekonomiska förhållandet mellan företag och anställd?

Tillbaka