Löneavdrag

Löneavdrag är ett sätt för företaget att kompensera den extra kostnaden för förarens privatkörning eller om förarens bilval innebär en dyrare lösning än vad företaget kan acceptera. Storleken på löneavdraget kan relateras till procent av antingen bilens listpris eller inköpspris per månad, ett fast antal kronor per månad eller kronor per körda privatmil - för att bara nämna några alternativ. Löneavdragets storlek kan också reduceras, till exempel ju mer bilen används i tjänsten, eller dess miljö- och säkerhetsegenskaper. Många förare vill ha en dyrare eller mer utrustad bil än vad företaget anser behövas i tjänsten och anser sig vara berett att betala för. Det handlar ofta om ”lull-lull” i form av metallic-lack, spoilers eller rallyratt. Sådan utrustning har lågt eller inget andrahandsvärde. Ibland kan det till och med vara en belastning vid försäljning av bilen. Förare som ändå har ett intresse av sådan utrustning kan betala den själv i form av ett löneavdrag. Till exempel 1/36 av utrustningens inköpsvärde per månad i tre år, vid 36 månaders leasingavtal. Det finns två sorters löneavdrag, brutto- och nettolöneavdrag. Ett exempel: för en begränsad privat körsträcka om 1 500 mil (eller obegränsad) tillämpas ett netto- (brutto-) löneavdrag om 1,2 procent per månad av bilens listpris (eller 1 500 kr per månad).

Tillbaka