Livscykelkostnad

Priset på bilen efter rabatt, restvärdet och service- och reparationsavtalet är de ekonomiska parametrar som ingår i bilhandelns erbjudande. Dessa tre samverkar till att skapa en kostnadsbild. Utan att ställa upp dem bredvid varandra och jämföra totalkostnaden efter avtalstiden är det hart när omöjligt att se den ekonomiska innebörden i olika offerter. Till exempel innebär en ökning av servicekostnaden på 50 öre per mil ökade kostnader med 4 500 kr per bil vid tre års innehavstid, vilket motsvarar ca 2,5% i rabatt på en bil för 180 000 kr. De viktigaste delarna av totalkostnaden utgörs av summan av leasingavgiften och servicekostnaden, men även sådant som bränslekostnad och skattekostnad på förmånsvärdet krävs för att en fullödig analys ska kunna göras och det bästa bilvalet ur ekonomiskt hänseende träffas.

Tillbaka