Limit

I ett ramavtal förbinder sig leasegivaren att tillhandahålla finansiering enligt avtalet, den s.k. limiten. Limitbeloppet, eller den maximala anskaffningskostnaden, är det maximala belopp som leasegivaren totalt vill finansiera till leasetagaren utan att göra en ny kreditprövning av företaget.

Tillbaka