Leasingspärr

Äganderätten till bilen är leasegivarens, medan leasetagaren har nyttjanderätten till bilen. Leasegivaren markerar i Biltrafikregistret att bilen ägs av leasegivaren och leasas av leasetagaren genom en s k leasingspärr. Detta medför att bilen inte kan säljas eller vidareuthyras utan leasegivarens samtycke eller om leasegivaren har erhålit slutlikvid och meddelar bilregistret att leasingspärren inte ska gälla längre.

Tillbaka