Kungörelse

Kungörelse är ett offentliggörande till allmänheten av något som man vill att allmänheten ska rätta sig efter.

Tillbaka