Kreditpropå

Ansökan om leasingfinansiering kan göras genom en kreditpropå. Att göra en väl genomarbetad kreditpropå leder ofta till ett snabbare svar och kan medföra en lägre ränta i leasingkontraktet. Observera att ju mindre känt ett företag är, desto viktigare är det att göra en korrekt kreditpropå vid upphandling. För företag i storleksordningen ABB, Astra-Zeneca, Ericsson och så vidare är förhållandet kund-leverantör något annorlunda än vad gäller det lilla företaget. Vid större krediter kan det vara lönt för företaget att vända sig till ett etablerat kreditvärderingsbolag, exempelvis Standard and Poors. De gör då en kreditbedömning av företaget. För att underlätta för kreditgivaren att ge ett positivt svar på företagets kreditpropå är det viktigt att ge kreditavdelningen så mycket information att kreditbedömaren känner sig trygg i beslutet. I och med finanskrisen har kraven ökat vilket gör företagets presentation viktigare. Vid diskussionen om kredit ställer finanssäljare normalt en rad frågor att använda vid kreditberedningen. Dessa frågor kan besvaras redan i kreditpropån.

Tillbaka