Kreditbedömning

Oavsett om bilfinansiären är en bank eller ett finansbolag görs en upplysning om företaget hos en kreditvärderare. Den minsta och grundläggande upplysning som kreditinstituten gör är en så kallad kreditupplysning från exempelvis Upplysningscentralen, UC. Här framgår företagets vinstsiffror, tillgångar, skulder, styrelseledamöter och så vidare. Även företagets årsredovisning är en bra kunskapskälla för att överväga möjligheterna för låntagare eller kreditgivare att få tillbaka sina pengar. För mindre företag kan den privata ekonomin kontrolleras för vd, styrelseledamöter och andra centrala personer. Mindre kreditpropåer kan mer rutinmässigt behandlas genom så kallad credit scoring, ett maskinellt sätt att bevilja eller avslå ansökningar.

Tillbaka