Körsäkerhet

En säker bil räcker inte. Om de anställda ska sitta säkert i sina tjänstebilar krävs också en säker förare. Att minska antalet olyckor genom säkrare körning är också ett effektivt sätt att minska företagets skadekostnader. Ju färre olyckor företagets bilar råkar ut för, desto lägre blir företagets kostnader för sjukfrånvaro och reparationer. I förlängningen kan bättre olycksstatistik också leda till sänkta försäkringspremier. Eftersom sänkta hastigheter och en mjukare körning också leder till lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp av farliga avgaser, kan vanligt trafikvett också leda till positiva miljöeffekter. En satsning på trafiksäkra förare är också ett sätt att förbättra ett företags kvalitetsprofilering. Ofta är företagets firmabilar en av de viktigaste kontaktytorna gentemot de potentiella kunder som ser bilarna. Genom skrivna regler för trafiksäker körning kan företaget tydligt visa vilka regler som gäller. På det sättet blir ansvarsfördelningen också tydlig: företaget kräver av de anställda att de ska följa trafikreglerna, och ser till att förarna har möjlighet att leva upp till det kravet, exempelvis genom att inte pressa förarnas tidsscheman för hårt. I gengäld ligger ansvaret för lagöverträdelser i trafiken helt på den anställde. Säkerhetsreglerna minskar också den psykologiska pressen på föraren att köra fort eller dumdristigt i stressade situationer. I ett företag som bryr sig om trafiksäkerhet är det en självklarhet att de anställda har så väl tilltagna körtider att de hinner köra lagligt.

Tillbaka