Körjournalshantering

Alla förmånsbilister ska kunna visa vad som är privat- respektive tjänstekörning. Om de betalar bränslet själva, kan de få ersättning från företaget för tjänstekörningen. För detta krävs oftast enbart en reseräkning. Om däremot företaget betalar bränslet, ska föraren skatta för (120 procent av marknadsvärdet för) den privata körningen. Lämpligaste sättet att redovisa detta är med hjälp av en körjournal. Förarna ska lämna körjournalen till ansvarig på företaget, som kontrollerar och vid godkännande attesterar den, innan uppgifter om storleken på bränsleförmånen lämnas vidare till lönekontor för att justeras vid löneutbetalningen. Detta är varken något nytt eller konstigt, ändå finns ett antal fallgropar i förfarandet. För det första är många förares körjournaler under all kritik. De är ofullständiga, upprättade i efterhand eller på annat sätt undermåliga. Här har företaget ett stort ansvar att förmå förarna att lämna en fullödig redovisning av åtminstone tjänstekörningen, vilket också underlättar arbetet på företaget.

Tillbaka