Körjournal, skatter

I och med att föraren ska betala en rörlig kostnad för den privata körningen, är det viktigt att kunna definiera vad som är privat körning och vad som är tjänstekörning. Det görs enklast med reseräkningar eller en körjournal. Att kunna bevisa tjänstekörningens omfattning är också viktigt vid nedsättning av förmånsvärdet på grund av omfattande tjänstekörning, mer än 3 000 mil per år. Det finns inte någon lag eller ens rekommendation från Riksskatteverket om hur en körjournal ska se ut. Detta med hänvisning till att det råder ”fri bevisföring” i skattefrågor. Men samtidigt har skattemyndigheten i ett omprövningsbeslut skrivit följande: ”För bevisning av privat körsträcka krävs, i enlighet med riktlinjer vilka utkristalliserats i praxis, en godtagbar körjournal.” Körjournalen ska innehålla: körsträcka, mätarställningen vid resans början och slut, tidpunkten för resans början och slut, resans start, mål och syfte och vem och vilket företag som är besökt vid tjänsteresa. Dessutom är det bra att notera eventuell övernattning. En uppgift om antalet tankade liter och priset för detta gör det lättare att beräkna värdet på den privata körningen. För att körjournalen är korrekt ansvarar företaget inför skattemyndigheten. För egenföretagaren är det extra viktigt med en trovärdig körjournal, eftersom han själv ska attestera sina reseräkningar. Ett förhandsbesked från skattemyndigheten redan i början av året är bra, så att körjournalen inte underkänns vid taxeringen - när det redan är för sent. En elektronisk körrapport är ett hjälpmedel för både företaget och föraren att öka trovärdigheten inför skattemyndigheten. Ett antal olika sådana produkter finns redan på marknaden.

Tillbaka