Körjournal, Policy

I många fall är det självklart att föraren skriver något slags reseräkning, för att få ersättning för utlägg och traktamenten. En sådan reseräkning är oftast snål vad gäller ”detaljer” som körsträcka, ärende och tankning. En korrekt redovisad körjournal, som en utökad reseräkning kan bli, underlättar relationen mellan såväl företag och förare som företag och skattemyndighet. Körjournal kan föras antingen för hand eller som en elektronisk körjournal. För att godkännas av skattemyndigheten bör en körjournal innehålla följande: mätarställning vid resans början och slut, körsträcka, resans syfte (privat eller i tjänsten), resans start och mål, besökt företag eller person, tankning antal liter, tidpunkt för avfärd och hemkomst samt eventuell övernattning.

Tillbaka