Körjournal 2, Policy

För bruksbil och bilpool gäller samma förutsättningar för körjournal som för förmånsbil, men det är än viktigare att föraren kan visa hur mycket som har varit tjänstekörning. Och det ska ju vara allting - med bruksbil och bilpool godkänns inte någon privatkörning alls. Därför är det ännu viktigare att företaget instruerar förarna hur körjournal ska föras. Med poolbilar är det mer lämpligt att körjournal förs för varje bil och inte för varje förare.

Tillbaka