Kontroll av körjournal

Vid företagsrevision är förmånsbilarna en av de mest populära kontrollpunkterna. Därför är det viktigt att varje körjournal är rätt ifylld men också att den stämmer överens med både tidigare och senare inlämnade journaler.

Tillbaka