Konstitution

Konstitution är ett lands grundlagar.

Tillbaka