Kompletterande utrustning

Företaget kan ställa ett minimikrav på bilens utrustning, som ska finnas oavsett om det är standardutrustning eller om det måste kompletteras som extrautrustning. Vid en miljö- och säkerhetsanpassning av bilinnehavet väljer företaget naturligtvis de bilar som är bäst anpassade till de högt ställda kraven. Ändå kan en del väsentlig utrustning saknas på de aktuella bilarna, som förarna då får komplettera med som extrautrustning. Deta kan styra förarna att i första hand välja bilar där miljö- och säkerhetsanpassad utrustning är standard

Tillbaka