Kolmonoxid

Kolmonoxid (CO) är till skillnad från koldioxiden mycket giftigt, och höga halter kolmonoxid i inandningsluften kan leda till döden. Till exempel kan det vara farligt att låta en bil stå på tomgång för länge i ett trångt garage, på grund av risken för kolmonoxidförgiftning. Utomhus är det mycket ovanligt att koncentrationen av kolmonoxid är hälsofarlig. Kolmonoxid i låga koncentrationer är inte heller något problem för miljön i övrigt. Med dagens motorer och reningsteknik är kolmonoxidutsläppen inte något problem, utom möjligen vid kallstarter.

Tillbaka