Koldioxid

Koldioxid (CO2 ) är en färglös, ogiftig gas, som till exempel används för att kolsyresätta läsk och mineralvatten. På global nivå leder en ökad halt av koldioxid i atmosfären till en tilltagande växthuseffekt, vilket gör att jordens medeltemperatur successivt stiger. Koldioxid går inte att rena bort ur bilarnas avgaser. Det enda som hjälper är att sänka bränsleförbrukningen.

Tillbaka