Klimatanläggning

En påslagen klimatanläggning gör att bilens bränsleförbrukning ökar med omkring tio procent. Samtidigt kan klimatanläggningen vara viktig för både säkerheten och arbetsmiljön, och det är enkelt att stänga av klimatanläggningen när den inte behövs.

Tillbaka