Kick-back

Bilhandlaren kan agera som ombud för ett eller flera finansbolag. Detta ombudsmannaskap kan betalas med en fast bestämd summa för varje leasingavtal som bilhandlaren förmedlar. Ett alternativ till denna provision är att bilhandlaren får en bestämd del av finansbolagets vinst på avtalet - så kallad kick-back. Företaget beställer bilen hos bilhandlaren i traditionell ordning. Bilhandlaren erbjuder företaget finansieringshjälp i form av ett leasingkontrakt, via ett finansbolag. Ett av de enklare sätten är att finansbolaget köper kontraktet av bilhandlaren för en viss marginal utöver en ränteparameter, typ Stibor +2,5%. I botten har bilhandlaren ett samarbetsavtal med finansbolaget. Ett sådant kan vara utformat i princip hur som helst. För finansbolaget är detta ett förhållandevis billigt sätt att upprätthålla en extern försäljningsorganisation nära kunden - i bilhallen.

Tillbaka