Katalysator

Sedan 25 år tillbaka är alla bensinbilar i Sverige utrustade med trevägskatalysatorer. Katalysatorn gör att avgaserna blir renare. Som bäst tar katalysatorn bort omkring 90 procent av de skadliga avgaserna, som kolmonoxid, kväveoxider och kolväten. Katalysatorn är alltså en mycket effektiv avgasrenare - när den fungerar. Ett problem med katalysatorn är att det dröjer två till fyra minuter innan den kommer upp i sin arbetstemperatur på omkring 300 grader Celsius. Konkret innebär det att bilen måste köras ett par kilometer innan katalysatorreningen kommer igång. Dessförinnan släpper katalysatorbilen ut lika mycket skadliga avgaser som om bilen varit orenad. Också vid accelerationer, motorbromsningar och höga belastningar är det många katalysatorbilar som inte klarar av att rena avgaserna. Till exempel visar en undersökning som gjorts av Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL) att katalysatorbilar i trafikstockningar och bilköer släpper ut upp till tio gånger mer avgaser än bilarna skulle ha gjort om de kört i jämn hastighet. Ytterligare en svaghet hos katalysatorn är att den överhuvudtaget inte kan göra något åt bilens koldioxidutsläpp.

Tillbaka