Kalkylerat restvärde

Kalkylerat restvärde är detsamma som matematiskt restvärde, dvs den återstående skulden vid leasingtidens slut, som inte behöver vara detsamma som bilens marknadsvärde. Praxis vid billeasing är att hela bilens värde inte amorteras under avtalstiden, utan att ett restvärde uppstår vid leasingtidens slut. Restvärdet kallas också ”andrahandsvärdet”. Amorteringen brukar vara knutet till bilens beräknade marknadsvärde - ett kalkylerat restvärde. Det faktiska restvärdet garanteras av leasetagaren vid leasingperiodens slut. Ett företag med mycket pengar i kassan kan föredra ett lägre restvärde och därmed få en högre leasingkostnad.

Tillbaka