K1

K1, eller K1 Composit, är en accepterad notering som större bolag kan använda vid sin räntejustering. K1 är beteckningen på de svenska bolag med den största kreditvärdigheten. De refinansierar sig på marknaden via s k certifikat. K1 är den dagliga räntesättningen på dessa bolags certifikat.

Tillbaka