Jämkning

Endast företaget kan ansöka hos Skatteverket om preliminär jämkning. Ansökan ska göras hos det skattekontor där företaget är registrerat. Möjlighet finns för föraren att jämka förmånsvärdet vid deklarationen. Jämkning kan göras både uppåt och nedåt, där det senare alternativet ofta initieras av Skatteverket. Jämkning nedåt kan ske i följande fall: Jämkning vid extremt mycket körning i tjänsten Jämkning vid ringa privat körning Jämkning, specialutrustad bil Jämkning, bil i flottförsök Jämkning, lätt lastbil Jämkning vid sjukdom

Tillbaka