Jämkning vid sjukdom

Bilförmånen kan jämkas om föraren blir sjuk, så att ett absolut hinder att nyttja bilen privat uppstår. Med absolut hinder menas till exempel sjukhusvistelse samtidigt som någon nära anhörig inte kan använda bilen. För att få jämkning av bilförmånen vid sjukdom krävs en karenstid på tre månader. Därefter berättigar varje hel månads inskränkning att använda förmånsbilen jämkning av förmånsvärdet med en niondel per månad. Även då sjukdomsperioden inträffar under två kalenderår gäller karenstiden på tre månader. Då inte jämkningen påverkar arbetsgivaren, påverkas inte heller de sociala avgifterna, utan de beräknas på bilens förmånsvärde för året exklusive jämkning: En bättre lösning, åtminstone för föraren, är att lämna tillbaka bilen till företaget under sjukdomstiden. Då uppstår inte någon förmån alls. Detta är mer förmånligt även för företaget, eftersom sociala avgifter uteblir, om inte löneavdraget för att använda förmånsbilen privat är så stort att det täcker företagets merkostnader för bilen. Dessutom kan ju företaget använda bilen i verksamheten.

Tillbaka