Jämkning vid ringa privat körning

Förare som kan visa att bilen inte har körts privat mer än 100 mil om året behöver inte skatta för bilen som en förmån. Detta kan gälla till exempel taxibilsförare. Körning mellan bostaden och arbetsplatsen räknas som privatkörning och ger alltså inte någon jämkning av förmånsvärdet. Viktigt är att kunna redovisa att privatkörningen varit begränsad genom något slags dokumentation. Detta sker enklast genom en fullständig redovisning av tjänstekörningen med stöd av körjournal eller reseräkningar.

Tillbaka