Jämkning vid extremt mycket körning i tjänsten

Denna jämkningsmöjlighet är förbehållen kategorin taxiförare. Vissa förare använder bilen mer än 6 000 mil i tjänst per år. Dessa förare kan söka jämkning av förmånsvärdet till 40 % av ett basbelopp. Taxiägare behöver inte skatta för något förmånsvärde för bil som använts i rörelse mer än 6 000 mil per år, om han har en annan bil för privat körning.

Tillbaka