Jämkning, specialutrustad bil

Förare av stora eller specialutrustade bilar kan begära jämkning av förmånsvärdet till sedanmodell, genom att hävda att den mindre modellen skulle vara tillräcklig för det privata nyttjandet. Denna situation kompliceras av att endast företaget kan ansöka om preliminär jämkning. Det är alltså det sökande företaget som självt får intyga att bilen är större än förarens privata behov.

Tillbaka