Jämkning, miljöbilar

Bilar som drivs med alternativa drivmedel, som laddbar el eller naturgas, kan få nedsatt förmånsvärde.

Tillbaka