Jämkning, lätt lastbil

Vid beskattning av bilförmån för lätta lastbilar tillämpas en jämkningsschablon som är knuten till basbeloppet för det aktuella modellåret. För att kunna tillämpa denna jämkning, ska förmånstagaren kunna visa att det finns ett behov av den lätta lastbilen i tjänsten. Samtidigt ska det privata nyttjandet vara avsevärt begränsat, till exempel genom att bilen är inredd mer för serviceutrustning än för att ta ut familjen på en söndagsutflykt. Om dessa kriterier inte kan uppfyllas ska förmånsvärdet beräknas utifrån Skatteverkets listpris enligt huvudregeln. Det jämkade förmånsvärdet för lätta lastbilar kan beräknas efter ett antal basbelopp det aktuella modellåret, plus anskaffningskostnaden för extrautrustningen. För lastbilar som väger under 3 000 kilo gäller 3 basbelopp, för lastbilar över 3 000 kilo, max 3 500 kg, gäller 5 basbelopp. Men jämkningens storlek avgörs från fall till fall, och tre respektive fem basbelopp är endast riktlinjer. Förmånsvärdet kan jämkas till mellan fullt förmånsvärdet och tre basbelopp. Om den lätta lastbilen är sex årsmodeller eller äldre används det sex år gamla basbeloppet för beräkning av förmånsvärdet. För lastbilar under 3 000 kilo beräknas förmånsvärdet enligt huvudregeln, med ett nybilspris på tre basbelopp gällande för bilens årsmodell. För lastbilar över 3 000 kilo, max 3 500 kg, beräknas förmånsvärdet enligt huvudregeln, med ett nybilspris på fem basbelopp gällande för bilens årsmodell.

Tillbaka