Jämkning, bil i flottförsök

För bilar som ingår i flottförsök för att höja säkerheten eller minska bilens miljöpåverkan kan förmånsvärdet jämkas nedåt. Bilen måste ingå i ett större test och vara utrustad på ett sätt som inte finns på den allmänna marknaden inom EU eller EES. Ett exempel kan vara om bilen tankas med ett alternativt bränsle som kan tankas på endast ett fåtal ställen. Det kan ge inskränkning i det privata nyttjandet av bilen. Ett annat exempel är begränsat lastutrymme, på grund av en extrainsatt tank, eller att bilen dåligt klarar av kallt klimat. Även det kan ju begränsa den privata nyttan av bilen. Utgångspunkten för att beräkna storleken på jämkningen bör vara merkostnaden jämfört med en normalt utrustad bil av samma modell.

Tillbaka