Investorleasing

Ett finansbolag överlåter leasingobjektet, och ibland även avtalet, till en investor med avskrivningsmöjligheter. Finansbolaget kan sedan antingen leasa tillbaka objektet och vidare till leasetagaren eller endast fungera som mellanhand mellan investor och leasetagare.

Tillbaka