Internleasing

Internleasing är ett sätt för stora företag och koncerner att behålla finansieringen inom företaget men ändå dra nytta av momsavdraget vid leasing. Oftast återfinns denna lösning i koncerner och organisationer med minst 250 bilar. Huvudsyftet med denna lösning är att företaget vill utnyttja det avskrivningsunderlag som bilarna utgör men ändå tillgodogöra sig de momsvinster som finansiell leasing medför. Självklart kan bolaget självt hantera bilarna internt, men i många fall kan eller vill koncernen inte hantera den här verksamheten internt. Principen med internt leasingbolag , som är en form av outsourcesing, är att företaget överlåter till hanteringsbolaget all hantering av företagets bilar. Endast ansvarsfrågor samt eventuell vinster eller förluster är företagets. Kunderna köper helt enkelt know-how av hanteringsbolaget.

Tillbaka