Integral V-bakaxeln

Integral V-bakaxeln dämpar effektivt vibrationer från vägbanan utan att körstabilitet och rullkomfort blir lidande.

Tillbaka