Initialavgift

Kostnad för att använda den leasade bilen från det ordinarie leasingavtalet börjar gälla, oftast nästa månadsskifte. Beräknas oftast som 1/30 av ordinarie leasingavgift per dag, vid månatlig betalning.

Tillbaka