Indirekt leasing

Ett trepartsförhållande mellan leasegivare, leverantör och leasetagare. Bilen levereras av bilhandlaren till företaget utan att finansbolaget befattar sig med bilen. Avtal skrivs mellan finansbolag och bilhandlare samt finansbolag och företag. Bilhandlare och företag tecknar inte något avtal.

Tillbaka