Hybridbil

Hybridbilen använder två eller flera kraftkällor. Det vanligaste är att bilen utöver en vanlig förbränningsmotor (bensin eller diesel) även har en eller flera elmotorer och batterier. Hybridtekniken hjälper förbränningsmotorn så att verkningsgraden blir så hög som möjligt. Motorn stängs av när bilen står still med resultatet att bränsleförbrukningen och utsläppen blir mindre. En annan förbättring med hybridtekniken är att återvinna rörelseenergi vid inbromsning, detta kan göras genom att låta elmotorn bromsa bilen. Elmotorn fungerar då som en generator, vilken ger elektricitet som sedan används för att accelerera bilen igen. Mild parallellhybrid har en liten elmotor som används för att assistera förbränningsmotorn. Elmotorn sitter ofta integrerad i bilens växellåda. Kraftdelad serieparallellhybrid, kallas även för fullhybrid, använder en elmotor och en förbränningsmotor som tillsammans eller var för sig kan driva bilen. På en seriehybrid är det endast elmotorn som driver bilen. Förbränningsmotorn används endast när behov finns för att generera elektrisk energi via en generator. Laddhybrid (plug-in hybrid) kan även laddas från det fasta elnätet och köras kortare sträckor helt på el. Batteriet i bilen är större än i en vanlig hybridbil.

Tillbaka