HDC

Hill Descent Control, Downhill Speed Regulation. Stadig, kontrollerad körning nedför branta backar utan att använda bromsarna: med ett tryck på en knapp håller Hill Descent Control, HDC, bilen i jämn fart, något som gör turen nedför jämnare och säkrare. Utan att man behöver bromsa, minskar HDC hastigheten i branta sluttningar till lite över krypfart och håller den konstant. Med gaspedalen eller farthållarens hastighetsknappar kan man öka denna hastighet steglöst upp till ett fastställt värde. Vid körning i nedförsbackar bromsar HDC automatiskt bilen om hastigheten överskrider en viss gräns. HDC stabiliserar då bilen och förhindrar att hjulen låser sig. Även om föraren inte bromsar aktivt, informerar HDC bakomvarande om inbromsningarna genom att tända bromsljusen.

Tillbaka