Hanteringsrutiner

Bilpolicyn är det regelverk som företagets bilinnehav ska omfattas av. De viktigaste riktlinjerna i policyn, vad gäller förarens ansvar och det ekonomiska ansvaret mellan företag och förare, samlas i Hanteringsrutiner för föraren. Företaget ska upprätta en generell version av hanteringsrutinerna. Därefter ska varje nytt förhållande mellan företaget, en förare och en bil som föraren ansvarar för resultera i en aktuell version av hanteringsrutinerna. Där ska de två parterna och objektet - företag och förare samt bil - klart definieras, liksom ansvarsområdet för de båda parterna.

Tillbaka