Halvfast milersättning

Halvfast milersättning är en modell som är vanligast på företag som har ersatt förmånsbilen med milersättning för egen bil i tjänst. Principen är att en fast månatlig ersättning, som beskattas som lön, ska garantera hela eller delar av förarens fasta kostnader för bilen. Till detta kommer att företaget ersätter föraren för de faktiskt körda tjänstemilen, till exempel med 18,50 kr per mil. En sådan lösning betyder att företaget ska göra avdrag för preliminär skatt på det fasta beloppet, medan den rörliga ersättningen är skattefri. Administrativt enkelt för företaget, tryggt för föraren. Det finns naturligtvis varianter på denna modell, till exempel om företaget betalar en förhållandvis lägre fast kostnad men mer än 18,50 kronor för tjänstemilen. Detta är också en bra modell vid miljö- och säkerhetsstyrning av förarnas bilinnehav, där den fasta delen höjs om bilen motsvarar ställda krav på exempelvis bränsleförbrukning, vikt och säkerhetsutrustning. Fördelarna är en enkel administration, föraren får täckning för de fasta kostnaderna, lägre sociala avgifter än vid lön. Dessutom ligger förändringar utanför löneförhandlingen och ersättningen kan lätt ändras med förändring av den skattefria schablonen.

Tillbaka