Grundpolicy

Det främsta syftet med en bilpolicy är att samordna företagets bilinnehav och göra det mer ekonomiskt tilltalande för både företaget och föraren. Att utforma en väl fungerande bilpolicy i företaget är ett omfattande och tidskrävande arbete. Resultatet beror både på ambition, kunskap och vilka mål företaget vill nå. I boken "Företagets bilinnehav" (se Ynnors webbshop, www.ynnor.se) presenterar vi en policymodell med ambitionen att täcka många olika alternativ till bilinnehav, och den kan därför inte användas som en färdig policy i företaget. I stället kan texten fungera som en grundläggande presentation av vilka möjligheter och begränsningar som arbetet med företagets bilpolicy innebär. Utformningen av själva policyn måste ske med hänsyn tagen till funktion, miljö, säkerhet och ekonomi.

Tillbaka