GDI insprutning

Gasoline Direct Injection. En speciell teknik för direktinsprutning i bensinmotorer och som utvecklades av Mitsubishi 1996. GDI används även av VAG-koncernen (Volkswagen, Audi, Škoda m.fl.). En liknande teknik kallas Fuel stratified injection, FSI, har utvecklats av Audi.

Tillbaka