Gasol

Gasol är ett samlingsnamn för propan- och butangas. Gasol kan användas som fordonsbränsle. Till skillnad från andra gasbilar, har bilar som drivs med gasol inte några skattemässiga fördelar idag. För fordon är det propan som används. Propan får man som en biprodukt vid råolje- och gasutvinning. Idag finns det inga planer på att införa gasoldrift i stor skala i Sverige.

Tillbaka