Garageersättning

Ska företaget bekosta uppställningsplats för bilen när föraren inte är i tjänst? Oftast inte, men garageersättning kan utgå till förare som upplåter sitt garage åt företagets bil (company car) nattetid och på helger. Garaget bör vara väl försett med lås och eventuellt larm, för att skydda stöldbegärlig utrustning och last. Ett hyresavtal ska i sådana fall upprättas mellan företag och förare, där hyresbelopp och övriga villkor såsom ansvar och krav anges.

Tillbaka