Fullvärdesleasing

Under leasingtidens gång erlägger leasetagaren ersättning för objektets fulla värde. Jämför restvärdesleasing.

Tillbaka