Fullserviceleasing

Fullserviceleasing är en form av operationell leasing. Alltså en finansieringsform där leasegivaren, förutom att tillhandahålla pengar, också tar ett funktionsansvar för bilen. Fullserviceleasing kan till och med sägas vara en komplett form av operationell leasing där det i leasingavgiften, förutom finansieringen, också ska ingå alla de produkter som var för sig ger upphov till operationell leasing: service och reparationer, försäkring, samt hyrbil vid stillestånd. Efter leasingtiden garanterar leasegivaren restvärdet på bilen. Detta kan sägas vara minimikravet för att produkten ska kallas fullserviceleasing. Varje leverantör har sina egna villkor för fullserviceleasing. I Sverige tillhandahålles fullserviceleasing traditionellt av bilhandeln, men produkten kan lika gärna erbjudas av ett leasingbolag. Att notera vid tecknandet av alla leasingkontrakt, inklusive fullserviceleasing, är hur slitage av bilen ska betraktas, och då speciellt om bilen körs under onormala omständigheter. Risken finns att leasegivaren hävdar att bilen är onormalt sliten, vilket leder till att leasetagaren krävs på ytterligare kostnader.

Tillbaka